1916 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, založila: Rosa Pitschl) / 2020 (Sašo Jug)

65. Most in nekdanja beneficiatna hiša

Pogled z desnega brega Bistrice preko mostu, le nekaj metrov oddaljenega od obzidja, ki je mesto varovalo na severu, proti Trgu Alfonza Šarha. Most čez potok Bistrica je v virih omenjen že leta 1311. Takrat je namreč žički samostan kupil zemljišče s hišo na levem bregu potoka pod mostom. Sedanji kamniti most, ki s tremi loki premošča potok, je bil zgrajen v 18. stoletju. V letih 1973, 1989 in 2004 je bil obnovljen in zaradi širitve cestišča razširjen. Velika hiša na levi strani je nekdanja beneficiatna hiša s kapelo sv. Družine v prizidku. Leta 1747 jo je dal na pogorišču nekdanjega hospitala zgraditi takratni bistriški župnik Caspar Johann Zamlik. Hiša ob potoku (na desni strani posnetkov) ima vogalno nišo, v kateri je bil nekoč leseni baročni kip sv. Janeza Nepomuka.

Meni
Ume