Pred 1938 (z dovoljenjem www.delcampe.net, trga zbiralcev) / 2020 (Sašo Jug)

63. Pogled na Tovarno olja GEA

Posnetek z zvonika župnijske cerkve proti vzhodni polovici mestnega jedra prikazuje tudi območje Tovarne olja GEA ob nekdanji severni stranici mesta. Od ustanovitve naprej, predvsem pa od sredine 20. stoletja, je naglo rasla in s svojimi objekti zavzela zelo veliko območje nekdanjih kmetijskih zemljišč (travniki, vrtovi, sadovnjaki) za hišami ob Mariborski cesti. Razširila se je na levi breg Bistrice, preko katere je podjetje leta 1956 zgradilo most za lastne potrebe. Sočasno so zgradili še rafinerijo, kotlovnico in skladišče surovin, nato leta 1968 prvo polnilnico olja, leta 1973 pa skladiščno halo s površino kar enega kvadratnega kilometra. Od takrat se je še širila in je danes vodilna oljarna in edina rafinerija jedilnih rastlinskih olj v Sloveniji.

Meni
Ume