Pred 2. sv. vojno (osebni arhiv družine Stiger, pridobljeno: facebook.com, Grad Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

62. Tovarna olja

Za nekdanjim hotelom je dovoz k bistriški oljarni. Predhodnico današnje Tovarne olja GEA je leta 1904 ustanovil Albert Stiger (1847–1933), med drugim župan Slovenske Bistrice. Podjetje, ki se je sprva ukvarjalo s predelavo bučnega olja na obrtniški način, se je imenovalo po ustanovitelju Tovarna bučnega olja Albert Stiger Slovenska Bistrica. Do začetka dvajsetih let prejšnjega stoletja je tovarna zaposlovala do 15 delavcev, nato pa se je število zaposlenih zvišalo, saj so leta 1923 prešli z obrtniškega na industrijski način proizvodnje. Ob bučnem so začeli proizvajati še sončnično in repično olje. V lasti družine Stiger je tovarna ostala do druge svetovne vojne. V petdesetih letih 20. stoletja je bila poškodovana v požaru, a so jo obnovili.

Meni
Ume