1915 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

60. Stavbe na severnem delu Trga svobode

Prvo baročno hišo na desni so v drugem ali tretjem desetletju 20. stoletja povsem predelali. Pred prezidavo je bila v lasti Johanna Tegerja, čevljarja, ki je imel v pritličju čevljarsko delavnico. V Tegerjevi hiši se je rodila znamenita kirurginja dr. Zora Janžekovič (1918–2015), pionirka na področju zdravljenja opeklin.

V prvi hiši na levi je živel odvetnik Schaubach. Klasicističen portal, viden na fotografijah, izstopa po tem, da je za razliko od večine v mestu, ki je iz peščenjaka, izklesan iz pohorskega marmorja.

Druga hiša na levi (Trg svobode 8), v sedanji podobi iz leta 1852, je bila v prvi polovici 20. stoletja v lasti družine Rasteiger. Na razglednici iz leta 1912 je viden del napisa »Josef Rasteiger …«. Do konca druge svetovne vojne je v njej živela trgovka Ada Rasteiger.

Zadnja na levi, ki stoji na križišču z Grajsko ulico, je stavba prvega slovenjebistriškega gasilskega doma, ki na posnetkih ni viden. Zgrajen je bil leta 1893. Historistična stavba ima bogato členjeno fasado in je ena redkih v mestu, ki jo krasi figuralna stavbna plastika (bradate glave nad okni). Slovenjebistriška požarna bramba pod predsedstvom tedanjega župana Karla von Formacherja je bila ustanovljena leta 1872.

Meni
Ume