1912 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

59. Trg svobode z Jilgovim salonom

Na desni strani si od nekdanje Mondinijeve lekarne na vogalu Trga svobode in Kolodvorske ulice (prva na desni) sledijo proti mostu večje hiše, ki so v osnovi vse iz 18. in začetka 19. stoletja.

V drugi na desni, v jedru še baročni, je imel že pred drugo svetovno vojno frizerski in brivski salon Ivan Jilg. V salonu so delali tudi njegovi trije otroci. Bil je dober prijatelj urarja Josipa Pelka in soustanovitelj Ribiške družine Slovenska Bistrica. V pritličju na desni je bilo svečarstvo Cvilak. Sosednja je nekdanja Tegerjeva hiša, za njo pa bivši hotel Neuhold. Za hotelom tik ob potoku pri vhodu v tovarno olja stoji na desni hiša, ki je vsaj iz prve tretjine 19. stoletja. Takrat je bila last kovača Lovrenca Štajnlehnerja. Po vojni je v njej živel dimnikar Čečonik. 

Hiša na levi strani Trga svobode (druga na levi s čopasto streho) je bila nekoč v lasti družine steklarja Scherfa. Z eno njegovih hčera se je poročil velik domoljub – odvetnik dr. Boštjan Schubach (1886–1953). Ta je v Slovenski Bistrici odprl odvetniško pisarno leta 1921. Njegov obsežni arhiv, ki ga je hranil na podstrešju, je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uničen.

Meni
Ume