1965 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, foto: Z. Jakičić, založil: Jugoturist Beograd) / 2020 (Sašo Jug)

56. Avtobusno postajališče v mestnem jedru

Fotografiji, posneti izpred parkirišča pred rotovžem proti severovzhodnemu delu Trga svobode, kažeta podobo trga v drugi polovici 20. stoletja. Na mestu parkirnih prostorov pred nekdanjo Versolattijevo hišo oziroma poznejšo trgovino Cvahte je bilo avtobusno postajališče. Preko ceste vidimo niz hiš, od knjižnice na levi, do Schubachove na desni. Druga hiša, ki stoji na vogalu Ozke ulice, je iz 19. stoletja. Pred drugo svetovno vojno jo je kupila družina Škofca. Tukaj so izdelovali gumbe (Perlmuttknöpfe). V pritličju je bila v drugi polovici 20. stoletja slaščičarna Aslana Bečirovića.

Meni
Ume