1908 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

55. Nekoč Mondinijeva lekarna in Versolattijeva hiša

Pogled po Kolodvorski ulici s Trga svobode. Kolodvorsko ulico uvajata vogalni baročni hiši. Enonadstropna hiša na desni strani sodi med najkakovostnejše stavbe ob rotovžu. V vogalni niši hiše z bogato členjeno fasado je kamnit kip božjepotne Matere Božje z Detetom iz sredine 18. stoletja, na trški strani pa balkon s kovano ograjo. Do tridesetih let 20. stoletja je bila v lasti gradbenika Jakoba Versolattija (1848–1932), ki je v osemdesetih letih 19. stoletja v mesto prišel kot zidar. Leta 1908 je vodil in nadziral dela na izgradnji lokalne železnice Črešnjevec–Slovenska Bistrica. Danes sta v pritličju hiše trgovina z oblačili in Foto Čerič, starejši občani pa jo poznajo pod imenom Trgovina Cvahte. Trgovec in gostilničar Anton Cvahte se je v Slovensko Bistrico priselil leta 1945. Za to vogalno hišo stojita ob Kolodvorski ulici (povezani) pritlični hiši, združeni pod eno hišno številko. V stavbi iz 19. stoletja je bila nekoč pekarna.

Velika vogalna hiša na levi strani je iz sredine 18. stoletja. Gre za nekdanjo lekarniško hišo, ki je od konca 19. stoletja do leta 1955, ko se je lekarna preselila, menjala več lastnikov. Zadnji zasebni lastnik, ki je imel v njej lekarno z imenom Lekarna pri sv. Jerneju, je bil Bronislav Mondini. Mondini, ki je bil dobrotnik otrok in ubogih, je imel lekarno od leta 1925 do podržavljenja. Leta 1952 je iz Slovenskih Konjic sem obrt preselil fotograf Franjo Čerič (1911–1984). Njegovi potomci so fotografski studio leta 2010 preselili v vogalno hišo na drugi strani ceste. Danes je v stavbi Knjigarna in papirnica DZS.

Don`t copy text!