1912 (Knjižnica Josipa Vošnjaka, foto/založil: Franz Erben) / 2020 (Sašo Jug)

54. Nekdanja Linkova, zdajšnja Kolodvorska ulica

Najvišja stavba na desni strani Kolodvorske ulice je bila gostilna Petra Novaka (1845–1922). Napis, viden na starejši fotografiji, se je obdržal še čez polovico 20. stoletja. Ob njegovi smrti leta 1922 je bil v časopisu Slovenski gospodar objavljen članek, v katerem je med drugim zapisano, da je več kot petdeset let delal za narod, za njegovo svobodo in dobrobit ter da ga je kot svojega voditelja in svetovalca ljubilo in spoštovalo prebivalstvo celega okraja. V nadstropju sta delovali posojilnica in hranilnica, ki ju je ustanovil gostilničar in trgovec Ivan Kos. Pozneje je bila tukaj mlekarna, kjer je bila v enem prostoru stenska slika z motivom vinske stiskalnice. Črno-bel sgrraffito, delo Janeza Vidica iz leta 1952, je bil uničen med obnovitvenimi deli.

Predzadnja hiša na desni strani je bila v pritličju nekoč obložena z lesenim opažem. V njej je imela papirnico Rosa Pitschl, ki je v prvih dveh desetletjih 20. stoletja izdala veliko razglednic Slovenske Bistrice. Pritličje je bilo poškodovano leta 1944, ko ga je Bračičeva brigada med preskrbovalno akcijo razstrelila. Tudi po drugi svetovni vojni je bila tukaj papirnica, kjer je bilo ob drugem mogoče kupiti poštne znamke in t. i. kolke oziroma nazobčane listke z nominalno vrednostjo. Kolodvorska ulica je bila nekoč zelo obljudena.

Meni
Ume