1944 (z dovoljenjem www.delcampe.net, trga zbiralcev) / 2020 (Sašo Jug)

52. Hranilnica in dovoz do Gradišča

V dvorani nekdanje hranilnice je bil 24. novembra 1935 shod Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ), ki ga je organiziral tukajšnji odvetnik Boštjan Schaubach in na katerem je bil glavni govornik Miha Krek. Stavba za hranilnico, ob kateri so nekoč rasle smreke, je hiša na vogalu Kolodvorske ulice in dovoza v Gradišče – naslednica manjše ozke hiše, ki je tukaj stala že v prvi polovici 19. stoletja. V drugi polovici 20. stoletja je bila v njej gostilna. Sedaj za nadstropje povišana in povsem spremenjena hiša je imela še v prvi polovici 20. stoletja fasado poudarjeno z rustiko na vogalih, delilnim zidcem in podstrešnim vencem.

Meni
Ume