1914 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, založila: Rosa Pitschl) / 2020 (Sašo Jug)

51. Nekdanja hranilnica

Na Kolodvorski ulici glede na arhitekturo izstopa nekdanja hranilnica. Mogočna stavba iz preloma 19. v 20. stoletje nima simetrične fasade, saj sestoji iz treh enot; nižje dvorane, stolpa in poslovno-stanovanjskega dela. Na prvotno namembnost – sprva je bila to hranilnica, ki je bila poimenovana po cesarju Francu Jožefu – kaže okras nad okni, čebelja panja s čebelama, ki med drugim simbolizirajo varčnost. Sprva precej imenitna gledališka in koncertna dvorana, ki jo poznamo pod imenom Dom svobode, je bila predelana v kinodvorano. Ob spremembi namembnosti so zazidali vse svetlobne odprtine. Višinsko stopnjevana okna v nadstropju stolpa so bila zamenjana z enim večjim, sicer pa je stavba navzven ohranila izvorno podobo.

Meni
Ume