1900 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, založila: Rosa Pitschl) / 2020 (Sašo Jug)

48. Palača okrajnega sodišča

Stavba nekdanjega okrajnega sodišča na Kolodvorski ulici je po velikosti izstopajoča. Gre za najmonumentalnejšo arhitekturo svojega časa v Slovenski Bistrici. Graditi so jo začeli ob koncu 19. stoletja, povsem dokončana pa je bila na začetku 20. stoletja. Historistično palačo v osrednjem delu poudarja triosni rizalit s trikotnim čelom, okrašenim s štukom in mestnim grbom. Na dvoriščni strani je nižja dvonadstropna stavba, v kateri je danes občinska uprava Občine Slovenska Bistrica, povezana z nekdanjimi sodnimi zapori. Na drugi strani ceste je bil konec 19. stoletja zasajen enostranski drevored divjih kostanjev, ki so ga pred leti v celoti pomladili.

Meni
Ume