1915 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, založila: Rosa Pitschl) / 2020 (Sašo Jug)

47. Park ob Vošnjakovi ulici

Nemška ljudska šola (Deutsche Volkschule) tri leta pred razpustitvijo. Za šolske stavbe v Avstro-Ogrski monarhiji so od druge polovice 19. stoletja veljali določeni predpisi, ki so upoštevani tudi pri šolski stavbi v Slovenski Bistrici. Med drugim stoji prosto, ima (zaradi vlage) nekoliko dvignjeno pritličje in dvorišče oziroma igrišče, ki je vidno na starejši fotografiji. V času izgradnje šole je bil urejen tudi park, ki se razprostira med šolo in sodno palačo vzdolž Vošnjakove ulice. Gre za manjši parkovni nasad s številnimi kvalitetnimi drevninami, med katerimi je več divjih kostanjev. Takrat majhna drevesa so dobrih 100 let pozneje zelo mogočna.

Meni
Ume