Okrog 1958 (osebni arhiv družine Turk) / 2020 (Sašo Jug)

44. Družina Kos pred gostiščem

Na fotografiji iz petdesetih let prejšnjega stoletja so člani družine Kos. V prostorih, kjer sta bili nekoč gostilna (sprva Kos, nato Pohorje) in trgovina, je bilo nato veliko drugih dejavnosti: slaščičarna, trgovina s carinskim blagom, fotografski atelje, trgovina z mešanim blagom, čajnica, pisarniška dejavnost, skladišče, čevljarska delavnica. Dejavnost oddajanja sob v nadstropju se je ohranila vse do danes.

Meni
Ume