Okrog 1950 (osebni arhiv družine Turk) / 2020 (Sašo Jug)

43. Gostišče Pohorje Franca Kosa

Leta 1946 je hišo, v kateri sta bili gostilna in trgovina Kos, od Ivana Kosa, ki se je po drugi svetovni vojni preselil na Visole, kupil njegov nečak Franc Kos, na fotografiji desno ob avtomobilu. Ta je gostilno preimenoval v Gostišče Pohorje, trgovino pa je dal v najem. Na starejši fotografiji je vidno, da so bili lokali dostopni neposredno s ceste, pozneje pa so bili pomaknjeni navznoter. Po nacionalizaciji spodnjega dela hiše leta 1959 je bil namreč zaradi širitve ceste skozi hišo urejen podhod, ki še vedno služi kot pločnik.

Meni
Ume