1916 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

40. Ljudska šola in cesarjev kip

Na levi v smeri mestnega jedra je največja stavba na tem odseku Partizanske ulice. Gre za nekdanjo ljudsko šolo. Do konca 18. stoletja se je šola v Slovenski Bistrici selila po hišah; največkrat je bila v mežnariji in kaplaniji. Leta 1795 pa je mesto dobilo t. i. šolsko hišo (Schulhaus) na sedanji Partizanski cesti. To je bila hiša na mestu velike stavbe, ki je že na starejšem posnetku dvonadstropna. V začetku šestdesetih let 19. stoletja so vzdolž glavne ceste v smeri grajske pristave oziroma proti Ozki ulici zgradili prizidek, ki je bil sprva pritličen, nato pa so ga povišali za nadstropje. Leta 1896 so šolo razdelili na deško in dekliško. V 20. stoletju so stavbi višinsko izravnali in poenotili fasade. Ob glavni cesti so nekoč rasla drevesa, ob vhodu v nekdanjo deško šolo pa je stal kip cesarja Franca Jožefa, ki so ga postavili leta 1883 in najverjetneje odstranili po koncu prve svetovne vojne.

Meni
Ume