1939 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

38. Nekdanja Smehova in Pemičeva trgovina

Na desni strani Partizanske ulice iz smeri mestnega jedra je nekdanja trgovina. Najprej je bila v lasti družine Ivana Smeha, od tridesetih let 20. stoletja pa jo je vodil njegov zet Anton Pemič. Nad desnimi vrati je vidna tabla z napisom L. SMEH NASL. ANTON PEMIČ / TRGOVINA Z MEŠANIM BLAGOM. Druga Smehova hči Julijana, ki je bila trgovka, se je poročila z Ivanom Čarom. Njun sin – dr. Janko Čar (1932–2017), slovenist, pesnik in pisatelj, režiser, kulturni delavec, je častni občan Slovenske Bistrice. Tlakoval je pot univerzitetnemu študiju slovenistike na Univerzi v Mariboru. Po njem je poimenovana farna knjižnica v Slovenski Bistrici. Balkon, ki je bil prej globlji, so morali zaradi tovornega prometa zožiti, a so ohranili ograjo iz začetka 20. stoletja. Na dvoriščni strani je manjši parkovno urejen vrt.

Meni
Ume