1932 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

37. Hiša soboslikarja Ačka

Nadstropna hiša levo ob Partizanski cesti je v jedru iz 18. stoletja, a je bila na prelomu iz 19. v 20. stoletje prezidana. V drugi četrtini 20. stoletja je imel v njej slikopleskarsko obrt Jurij Ačko (1878–1947). Za hišo je imel atelje, saj se je ljubiteljsko ukvarjal tudi s slikarstvom, priložnostno pa še z restavriranjem kipov. Sodeloval je pri poslikavi cerkve sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, slikal je v cerkvah v Cirkovcah, na Črešnjevcu, v makolski podružnici sv. Lenarta nad trgom, poslikal pa je tudi nekdanjo gostilno Kos višje na Partizanski ulici. Leta 1942 je restavriral kipa sv. Roka in sv. Boštjana, ki sta stala v takrat porušeni kapeli ob Marijini mestni cerkvi. V hiši je imel prostore tudi krojač Skaza. V delu pritličja je že dolga leta papirnica. Fasada hiše je ena manj spremenjenih v mestu.

Meni
Ume