1930 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, založil: L. Kieser) / 2020 (Sašo Jug)

34. Jahalna šola in vojašnica

Fotografiji prikazujeta območje vojašnice ob Ljubljanski cesti. Desno je vojašnica, ki je bila zgrajena konec 19. stoletja in se je do leta 1918 imenovala po cesarju Francu Jožefu. Po koncu prve svetovne vojne je objekte prevzela Jugoslovanska kraljeva vojska, med drugo svetovno vojno so jih zavzeli Nemci, po vojni je bila v vojašnici Jugoslovanska ljudska armada, od leta 1991 pa Slovenska vojska. Levo ob vojašnici, ki je bila prej konjeniška, nato pa artilerijska, je stala jahalna šola. Glede na zgradbe konjeniških vojašnic je bila ena reprezentativnejših, glede na stavbe v mestnem jedru Slovenske Bistrice pa jo je po površini prekašal le grad. Moderniziral jo je v mestu živeči gradbenik Jakob Versolatti (1848–1932). Od šestdesetih let 20. stoletja je objekt uporabljalo podjetje Impol, leta 1991 je bil tukaj begunski center, leta 2001 pa so na njegovem mestu zgradili trgovski center in parkirišče. Mesto je z jahalnico izgubilo pomemben arhitekturni in zgodovinski spomenik, ki bi lahko dobil nove vsebine oziroma ustrezno namembnost.

Don`t copy text!