1910 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

33. Ljubljanska cesta in vila zidarskega mojstra Stupana

Na starejši fotografiji izstopa glavna, zdaj Ljubljanska, prej Tržaška cesta, ki je bila pred sto leti še gramozna. Levo ob cesti stoji vojašnica, nasproti vojašnice pa vrsta stanovanjskih vil. Prva vila na desni strani, na križišču Ljubljanske ceste in Izseljenske ulice, je bila v lasti slovenjebistriškega zidarskega mojstra Karla Stupana, ki je med drugim zgradil tudi novi župnišči v Slovenski Bistrici (1910; zdaj vrtec Blaže in Nežica) in v Cirkovcah (1910). Stupanova vila na vogalu Ljubljanske ceste in Izseljenske ulice je neorenesančna arhitektura, ki je bila zgrajena ob koncu 19. stoletja. Nad plitkim rizalitom je imela nekoč razgibano dekorativno strešno čelo. Na nekdanji Tržaški cesti, nasproti vojašnice, je novembra 1910 svoj fotografski atelje odprl Julij Tittl. Ker fotografija ni prinašala dovolj dohodka, je imel tudi brivnico.

Meni
Ume