1913 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

30. Nekdanja gostilna Jeglič

Za Žurmanovo pekarno, nasproti kompleksa stare kasarne, stoji hiša, od katere originalne podobe sta se žal ohranila le zidovje in ostrešje z nekaterimi dekorativnimi oziroma bogatejšimi lesenimi strešnimi konstrukcijskimi elementi. V prvih letih 20. stoletja je bila v njej trgovina, v začetku drugega desetletja 20. stoletja pa gostilna Jeglič. S starejše fotografije, kjer pred stavbo stojijo vojaki, policisti in ljudje v civilu, je mogoče razbrati napis Jose(f?) Jeglitsch Gasthaus. Pozneje je bila tukaj gostilna Avguštin.

Meni
Ume