1938 (INDOK center, foto (domnevno): France Mesesnel) / 2020 (Sašo Jug)

3. Graslov stolp

Stolp, po njegovih fevdnih posestnikih v 2. polovici 16. stoletja znan tudi kot Graslov, je bivši obrambni stolp v jugozahodnem vogalu nekdanjega mestnega obzidja in je ob gradu najstarejši objekt v mestu. Zgrajen je bil okrog leta 1300. V začetku 15. stoletja je bila pri stolpu kapela sv. Ane, ki so jo opustili. V vogal stolpa je vzidana kamnita kartuša z grbom družine Vetter izpred leta 1653. Vettri so dali očitno v prvi polovici 17. stoletja stolp za etažo povišati. Od leta 2004 je stolp obnovljen in služi kot razstavišče. V leta 1999 porušeni hiši ob stolpu je imel nekaj časa fotografski atelje Julij Tittl (1874–1952). Tittl je bil kronist mesta in številnih dogodkov. Preden je atelje preselil k stolpu, je od leta 1910 deloval nasproti vojašnice na sedanji Ljubljanski cesti, kjer je imel ob fotografskem ateljeju tudi svojo brivnico.

Meni
Ume