1910 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

29. Prva parna pekarna v mestu

Na posnetkih sta veliki hiši ob Ljubljanski cesti. Prva je meščanska hiša, ki jo odlikujeta klasicistična fasada z jonskimi pilastri in kamnit portal z originalnimi lesenimi vratnicami. Na mestu porušenega poslopja je bila zgrajena v drugi četrtini 19. stoletja. V prizidku za hišo je bila po drugi svetovni vojni prva parna pekarna v mestu, ki je bila v lasti družine Žurman. Kruh so pekli tudi za kasarno. Naslednja velika hiša je bila zgrajena že pred letom 1825, a je bila v drugi polovici 19. stoletja precej povečana in prezidana. S prenovo je začel narodni buditelj Lovro Stepišnik (1834–1912), ki se je v Slovensko Bistrico preselil leta 1870. Stepišnik, t. i. prvi potujoči knjižničar, je ob Josipu Vošnjaku veliko prispeval k razvoju bralne kulture na slovenjebistriškem. Po letu 1900 je zaradi bolezni in neuspele gradnje zašel v pomanjkanje, hišo pa so dogradili njegovi nasledniki. Še pred drugo svetovno vojno je prešla v last Gunčerjev, kmetov in gostilničarjev z Zgornje Bistrice.

Meni
Ume