Okrog 1938 (Zbornik občine Slovenska Bistrica 2, 1990, str. 105) / 2020 (Sašo Jug)

25. Vila in porušena kapela na Ljubljanski cesti

Na posnetkih je del Ljubljanske ceste, območje južne mestne vpadnice. Na levi strani je viden del velike hiše s pripadajočim ograjenim vrtom. Nekoč skrbno urejen vrt, ki ga je v petdesetih letih prejšnjega stoletja enkrat letno prihajal orat kmet Kamenik z Jožefa, je zasedel nizek objekt, v katerem je najprej delovala diskoteka, zadnja desetletja pa bar. Vila z vodnjakom na dvorišču je v sedanji podobi iz leta 1911, a je v jedru še starejša, o čemer priča baročno obokano pritličje. Nekoč je bila v lasti družine Remec. Prav tukaj naj bi bilo prvo parno kopališče v mestu. Hiša je primer dobre prakse obnove nepremične kulturne dediščine. Na koncu vrta, na vogalu Ljubljanske ceste in Čopove ulice, je na parceli do šestdesetih let 20. stoletja stala kapela sv. Križa iz 18. stoletja. Baročni leseni Križani je bil pred rušitvijo razžagan. Najverjetneje se je enako zgodilo s kipoma sv. Janeza Evangelista in sv. Marije Magdalene.

Meni
Ume