30. leta 20. stoletja (Zbornik občine Slovenska Bistrica 1, 1983, str. 377) / 2020 (Sašo Jug)

23. Nekdanja trgovina Muller

Posnetek z začetka Čopove ulice s pogledom na glavno cesto, ki poteka skozi Slovensko Bistrico, nam kaže nekdanji obzidan samostanski vrt, ki je zdaj namenjen parkirišču. Preko ceste sta veliki hiši; na desni sedanja poštna stavba, na levi pozneje porušena trgovina Muller. Šlo je za delikatesno trgovino oziroma trgovino z mešanim blagom, prodajali pa so tudi gašeno in živo apno. Med drugo svetovno vojno je bila to glavna založba tobaka (napis na eni od fotografij iz leta 1944 »Tabak-Haupt-Verlag«), ki je bila med preskrbovalno akcijo leta 1944 poškodovana. Po vojni je bila v hiši pekarna. V drugi polovici 20. stoletja so na tem mestu postavili novo stavbo, za njo pa stanovanjski blok. Zdajšnja poštna stavba ima na starejšem posnetku še staro fasado, v osrednjem delu poudarjeno z rizalitom in rusticiranim pritličjem.

Meni
Ume