1983 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, foto: Andreja Volavšek) / 2020 (Sašo Jug)

22. Nekdanja samostanska lekarna

V osnovi baročnem samostanskem poslopju so minoriti bivali do njegovega razpusta leta 1786. Nato je prešlo v zasebno last. Usnjar A. Nasko je prej enonadstropno poslopje podaljšal proti zahodu. Tega prizidka leta 1929, ko so preostali del samostana dvignili za nadstropje, niso povišali, so ga pa na novo fasadirali in tako vizualno poenotili z ostalim delom. Z minoritskim samostanom je povezana tudi zgodovina lekarništva v mestu. Leta 1774 so minoriti dobili pravico, da so s svojo lekarno, ki so jo uredili že ob prihodu v prvi tretjini 17. stoletja, na voljo tudi zunanjim ljudem. Prvi zasebni apotekar je najbrž kupil opremo in zdravila leta 1787 odpravljene samostanske lekarne.

Meni
Ume