1960 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

21. Marijina cerkev pri južnih mestnih vratih

Predhodnica sedanje stavbe pri južnih mestnih vratih, Marijina kapela, sega pred leto 1379, ko je v virih prvič omenjena. Njena naslednica, sedanja cerkev Marije sedem žalosti, je v prezbiteriju iz 15. stoletja, v ladji pa je baročna stavba. V 17. stoletju so bili namreč v cerkvi izvedeni večji gradbeni posegi, ki jih je gmotno podprla tudi družina Vetter – takratna lastnica bistriškega gradu – in katerih rezultat je tudi sedanja višina prej za etažo nižjega zvonika. Del nekdanjega obzidanega vrta na desni, ki je viden na starejšem posnetku in kjer je nekoč stala hiša, je zasedla stavba marketa, ki zavzema tudi del zemljišča, na katerem je še v šestdesetih letih 20. stoletja stala trgovina Muller.

Meni
Ume