1903 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, založila: Rosa Pitschl) / 2020 (Sašo Jug)

18. Območje južnih mestnih vrat

Na upodobitvah je območje južnih mestnih vrat z nekdanjo mitnico, ki je stala tik ob vhodu v mesto. Desno sta vidna del prezbiterija oziroma zvonika Marijine cerkve, levo pa nekdanja vogalna stavba, ki je bila deloma podrta (verjetno zaradi širjenja ceste), preostali del pa je bil bodisi povsem prezidan in v drugi polovici 20. stoletja na novo fasadiran bodisi je bila hiša celo v celoti porušena in je bila na mestu dela prejšnje zgrajena nova, višja stavba. Kos površine prve hiše zavzema tudi poznejša stavba marketa. V hiši je pred opisanimi spremembami živel Franc Koletnik, ki je leta 1906 prevzel vodenje štirirazredne ljudske šole v Slovenski Bistrici. Po drugi svetovni vojni je bil tukaj »šnopsarski« bife, nazadnje pa bar Ginhouse. V ozadju je nadstropna hiša – sedanja poštna stavba, v 18. stoletju mestna južna mitnica, leta 1825 pa že hiša krčmarja Josepha Manhartha. Še v osemdesetih letih 20. stoletja je bilo v stavbi frizerstvo Heimgartner, del pritličja je bil namenjen trafiki, nadstropje pa je bilo urejeno v več stanovanjskih enot s skupnim straniščem »na štrbunk« na hodniku.

Meni
Ume