1921 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

17. Marijina cerkev in nekdanja kapela

V začetku štiridesetih let 20. stoletja je dal okupator zaradi širjenja ceste za približno 4 metre skrajšati prezbiterij Marijine cerkve. Na odbiti steni je bil naslikan veliki oltar. V ozadju je na levi strani še vidna nekdanja Koletnikova hiša. Pred cerkvijo je stala velika kapela iz leta 1826, posvečena sv. Ignaciju Lojolskemu oziroma sv. Križu. K zadnji strani kapele je bil prizidan prostor (leta 1801 na tem mestu omenjena gasilska uta), ki ga je občina uporabljala za skladišče in je bilo z dovoljenjem občinske uprave leta 1940 porušeno. Dve leti pozneje je bila porušena še kapela. Okupator jo je dal odstraniti 20. novembra 1942. Na njenem mestu sta danes pločnik in dovozna pot. V prednovoletnem času je tukaj manjše prireditveno prizorišče.

Meni
Ume