1977 (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, foto: B. Tratnik, Z. Vidmar, založil: Fotolik Celje) / 2020 (Sašo Jug)

15. Ureditev Trga svobode

Urbanistična ureditev Trga svobode med nekdanjim hotelom in regionalno cesto Maribor-Slovenske Konjice je bila v preteklosti drugačna. V sedemdesetih letih je ob hotelu potekala cesta. Med to cesto, Partizansko ulico, ki pripelje od gradu, ter regionalno cesto je nastal manjši park trikotne oblike. Urejen je bil v prvi tretjini 20. stoletja; v njem so rasli kaktusi, drevesa, na sredi je bil skalnjak, okrog pa klopi. Zaradi lege je park ob bistvenem povečanju prometa v zadnji tretjini 20. stoletja postal težje dostopen. Prostor nekdanje ceste in parka je zadnja leta glavno prizorišče dogajanja v mestu. Tukaj potekajo koncerti, v prazničnem času postavijo stojnice, poleti pa se ljudje zbirajo ob sladoledu in pijači.

Meni
Ume