1955 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

13. Nekdanji hotel Austria

Pogled izpred Marijine cerkve proti nekdanjemu hotelu na Trgu svobode, ki je od začetka 20. stoletja (dograjen v letih 1908–1910), ko se je imenoval Austria, še nekajkrat spremenil ime (imenoval se je tudi Beograd, Graz, Planina), na koncu pa tudi namembnost. V njem so prirejali razne plese, poroke, občasno tudi razstave. V secesijskem vogalnem stolpičastem okroglem konzolnem pomolu, ki so mu pravili erker, so bili prostori za sprostitev za hotelske goste. Za stavbo sta bila vrt in prostor za konjsko vprego. Pred drugo svetovno vojno je bila v hotelu znana gostilna Josipine Krulc. Danes so v stavbi poslovni in trgovski prostori. Na desni je strnjen niz hiš z rotovžem kot zadnjo v nizu.

Meni
Ume