1903 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica (detajl razglednice z več motivi)) / 2020 (Sašo Jug)

12. Nekdanji Narodni dom

Na razglednici iz leta 1903 je vidna zdaj največja stavba na Trgu svobode pred temeljito prezidavo in povišanjem za nadstropje (za potrebe hotelske dejavnosti). Pred prezidavo v prvem desetletju 20. stoletja je bil v njej Narodni dom, v katerem je delovalo Sokolsko društvo. Petosna fasada enonadstropne hiše je bila členjena s pilastri, poudarjal pa jo je konzolni pomol, kakršne še lahko vidimo na gotskih in renesančnih hišah v Mariboru, na Ptuju in drugod, v Slovenski Bistrici pa ni nobene.

Meni
Ume