1826 (Fotoarhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica) / 2020 (Sašo Jug)

10. Solni urad na Trgu svobode

Pogled izpred parkirišča pred rotovžem proti južnemu delu Trga svobode. Prva stavba na desni je v času nastanka risbe pripadala peku Antonu Hebenstreitu, druga, v kateri je bil od temeljite prezidave okrog leta 1909 hotel, je bila v prvi tretjini 19. stoletja v lasti meščana Franca Kollniga, lastnik tretje, v kateri je zdaj sladoledarna, pa je bil takrat Janez Kupetz. V veliki hiši v ozadju, ob kateri je bil razgiban baročni uvozni portal, pa je bil takrat Solni urad. Urad je nadziral trgovino s soljo oziroma preprečeval tihotapljenje morske soli. Leta 1756 so v mestu omenjeni kar trije solni nadzorniki. Z izjemo stavbe hotela je ta del trga glede na arhitekturo pred slabimi 200 leti bil videti skoraj tako kot danes.

Meni
Ume