Župnijski arhivi in njihov pomen za umetnostnozgodovinske raziskave

Simona Kostanjšek Brglez: Župnijski arhivi in njihov pomen za umetnostnozgodovinske raziskave: referat na 7. Glazerjevem posvetu (Zasebne knjižnice), Selnica ob Dravi, 16. oktober 2020.

Od arhivskega gradiva, ki ga hranijo nekateri župnijski uradi, so za umetnostne zgodovinarje pomembne zlasti župnijske kronike, blagajniške in računske knjige, inventarni popisi, posamezne listine, fotografije in načrti. Našteto (ohranjeno) gradivo nudi podrobnejši uvid v gradbene posege, tako izvedene kot tudi načrtovane, a neizvedene, predvsem pa je pomembno za raziskovanje cerkvene opreme, saj zajema informacije o avtorjih, naročnikih in plačnikih, stroških, opravljenih restavratorskih posegih idr. V referatu so bili predstavljeni izsledki raziskav, ki so ob pregledu in analizi gradiva, hranjenega v župnijskih arhivih, temeljile na terenskem delu.

Datum

Okt. 16. 2020
Dogodek je potekel

Čas

9:00 - 15:00

Lokacija

Hram kulture Arnolda Tovornika
Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi

Organizator

Društvo za razvoj Lira Ruše in Mariborska knjižnica
X
QR Code
Don`t copy text!