Simona Kostanjšek Brglez, Veliki oltar v cerkvi sv. Treh kraljev v Studenicah, Bistriške novice, januar 2020, str. 34−35.

Meni
Ume