Simona Kostanjšek Brglez, Juhartov dvorec, Bistrican.si, april 2020.

Ume