Simona Kostanjšek Brglez, Dela slikarja Franca Gornika v Občinah Poljčane in Slovenska Bistrica, Bistriške novice, januar 2021, str. 38−39.

Meni
Ume