1938 (Pokrajinski arhiv Maribor) / 2020 (Sašo Jug)

2. Bistriški grad

Grad, ki stoji v severozahodnem delu mesta, se v virih prvič omenja leta 1313. Leta 1587 je prešel iz deželnoknežje v zasebno last. Prvi lastniki so bili iz družine Vetter von der Lilie, v času katerih je do­bil podobo štiritraktne zgradbe z notranjim arkadnim dvoriščem in vogalnimi stolpi. Leta 1717 je grad kupil Ignaz Marija grof Attems, ki ga je temeljito obnovil in dal poslikati reprezentančne prostore (slikar Franz Ignaz Flurer). V lasti te družine je ostal do konca druge svetovne vojne. V gradu je Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Urejenih je več stalnih muzejskih zbirk. Na starejši fotografiji je viden velik kamnit kip sv. Janeza Nepomuka, ki je stal na severozahodnem vogalu zidu nad obrambnim jarkom. Po drugi svetovni vojni naj bi se skupaj z obzidjem zrušil in padel v jarek, vendar med obsežnimi izkopavanji tega območja niso našli niti enega kosa omenjenega kipa. Zahodno od gradu se razprostira grajski park z znamenitim gabrovim drevoredom.

Meni
Ume