Kulturna dediščina Studenic kot neizkoriščen potencial za razvoj kulturnega in trajnostnega turizma

Simona Kostanjšek Brglez: Kulturna dediščina Studenic kot neizkoriščen potencial za razvoj kulturnega in trajnostnega turizma. Strokovno predavanje v okviru prireditve Studeniški poletni večeri, samostan Studenice (v sodelovanju s Sajko turizem, družba za turizem, d. o. o.).

Predstavljeni sta bili kulturna in naravna dediščina Studenic, poudarek pa je bil na predstavitvi strategije, kako kulturno dediščino – tudi tisto, ki je bila doslej spregledana – vključiti v obstoječo turistično ponudbo kraja. Ena pomembnejših ugotovitev opravljenih terenskih raziskav je, da je več hiš na trgu v osnovi še baročnih, iz poznega 17. oziroma zgodnjega 18. stoletja, a da so bile v 19. stoletju močno prezidane. Gre za nove podatke, saj je v strokovni in znanstveni literaturi doslej veljalo, da stavbni fond ne seže pred 19. stoletje.

Datum

Jun. 28. 2019
Dogodek je potekel

Čas

19:00 - 20:00

Lokacija

Samostan Studenice

Organizator

ZRC SAZU, UIFS
e-Pošta
umetnost.za.turizem@gmail.com
QR Code
Don`t copy text!